خدمات, خدمات سنگ محور

خدمات سنگ محور

خدمات سنگ زنی

انجام فرایند سنگ زنی داخلی از قطر 5/1 تا 500 میلیمتر و خارجی از قطر 15/0 تا 600 میلیمتر تا دقت 2 میکرون  برروی انواع قطعات استوانه ای صنعتی از آلیاژهای فولادی مختلف، سوپر آلیاژ ها آلیاژهای تیتانیوم و آلومینیوم

سنگ زنی انواع قطعات کروی، مخروطی و یا دارای پروفیل پیچیده با ماشین CNC تا قطر 550 میلیمتر

ساخت انواع گیج های کنترل ابعادی قطری، طولی و مخروطی و همچنین طراحی و ساخت انواع ابزارهای اندازه گیری تلرانس های هندسی

ساخت انواع شیرهای هیدرولیک، اسپول ها، قطعات پزشکی و قالب های اکسترود تولید تیوب با دقت ابعادی بالا به نحوی که از قابلیت تعویض پذیری با سایر قطعات درگیر برخوردار باشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *