خدمات, خدمات سنگ محور

خدمات سنگ محور

خدمات سنگ محور

خدمات سنگ زنی

انجام فرایند سنگ زنی داخلی از قطر 5/1 تا 500 میلیمتر و خارجی از قطر 15/0 تا 600 میلیمتر تا دقت 2 میکرون  برروی انواع قطعات استوانه ای صنعتی از آلیاژهای فولادی مختلف، سوپر آلیاژ ها آلیاژهای تیتانیوم و آلومینیوم

سنگ زنی انواع قطعات کروی، مخروطی و یا دارای پروفیل پیچیده با ماشین CNC تا قطر 550 میلیمتر

ساخت انواع گیج های کنترل ابعادی قطری، طولی و مخروطی و همچنین طراحی و ساخت انواع ابزارهای اندازه گیری تلرانس های هندسی

ساخت انواع شیرهای هیدرولیک، اسپول ها، قطعات پزشکی و قالب های اکسترود تولید تیوب با دقت ابعادی بالا به نحوی که از قابلیت تعویض پذیری با سایر قطعات درگیر برخوردار باشند.

خدمات سنگ محور
خدمات سنگ محور
خدمات سنگ محور
 

Back to list

Leave a Reply

Your email address will not be published.