خدمات, ساخت ماشین آلات و تجهیزات و قطعات پیشرفته صنعتی

 خدمات ساخت مجموعه های دقیق صنعتی

خدمات ساخت مجموعه های دقیق صنعتی

 خدمات ساخت مجموعه های دقیق صنعتی

 

علاوه بر ساخت قطعات این شرکت با استفاده از توان فنی و مهندسی خود اقدام به ساخت مجموعه های دقیق صنعتی مورد نیاز کشور می نماید. برخی از مجموعه های دقیق ساخت این شرکت عبارت اند از:

طراحی و ساخت انواع فرامین کنترلی ،انواع قالب صنعتی، ماشین مخصوص،سیستم های کنترلی و …

 

طراحی و ساخت انواع عملگرهای خطی و زاویه ای

خدمات ساخت مجموعه های دقیق صنعتی
خدمات ساخت مجموعه های دقیق صنعتی
خدمات ساخت مجموعه های دقیق صنعتی

عملگر نیوماتیک

آزمون صحت و سلامت عملگر محوری

آزمون صحت و سلامت عملگر محوری

عملگر های چرخشی

پروژه طراحی و ساخت عملگرهای چرخشی
پروژه طراحی و ساخت عملگرهای چرخشی
 

Back to list

Leave a Reply

Your email address will not be published.