خدمات, ساخت ماشین آلات و تجهیزات و قطعات پیشرفته صنعتی

 خدمات ساخت مجموعه های دقیق صنعتی

 خدمات ساخت مجموعه های دقیق صنعتی

علاوه بر ساخت قطعات این شرکت با استفاده از توان فنی و مهندسی خود اقدام به ساخت مجموعه های دقیق صنعتی مورد نیاز کشور می نماید. برخی از مجموعه های دقیق ساخت این شرکت عبارت اند از:

طراحی و ساخت انواع فرامین کنترلی ،انواع قالب صنعتی، ماشین مخصوص،سیستم های کنترلی و …

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *