خدمات, ساخت قطعه های دقیق

خدمات ساخت قطعات دقیق

خدمات ساخت مجموعه های دقیق

خدمات ساخت قطعات دقیق

خدمات ساخت قطعات دقیق

با توجه به نیاز مبرم بخش تولید و صنعت کشور به ساخت قطعات حساس و دقیق کلیدی که بعضا می تواند یک خط تولید و یا ماشین را از هفته ها خاموشی نجات بدهد، این شرکت در خصوص ساخت انواع قطعات پیشرفته و دقیق اعلام آمادگی همکاری می نماید.

برخی از قطعات و خدمات مذکور عبارت اند از:

1- ساخت انواع قطعات دور بالا بکار رفته در انواع کمپرسور و بوستر

خدمات ساخت قطعات دقیق
خدمات ساخت قطعات دقیق
خدمات ساخت قطعات دقیق

2- ساخت قطعات  HOT SECTION 

3- ساخت چرخ دنده های دور بالا و فوق دقیق در کلاس دقتDIN5,DIN6

4- ساخت انواع BEARING HOUSING دقیق

5- ساخت انواع اسکرو وبال اسکرو دقیق

خدمات ساخت قطعات دقیق
خدمات ساخت قطعات دقیق
خدمات ساخت قطعات دقیق
خدمات ساخت قطعات دقیق
خدمات ساخت قطعات دقیق
 

Back to list

Leave a Reply

Your email address will not be published.