پنج شنبه, 08 خرداد 1399

آگهی استخدام

لطفا جهت تکمیل فرم به قسمت استخدام مراجعه فرمائید

شماره آگهی

تاریخ آگهی

عنوان شغلی

تعداد نفرات مورد نیاز

وضعیت استخدامی

کارگاه شماره

۰۵-۹۴

۱۲/۱۲/۹۴

اپراتور سنگ محور

۱

تمام وقت

۱