پنج شنبه, 08 خرداد 1399

از دیگر توانمندیها و فعالیتهای شرکت فن محوران پرتو ، طراحی و ساخت انواع قالبهای فرمدهی ورقهای ساده و آلیاژی در تمامی ابعاد و ضخامت و نیز تولید انواع قطعات فرمینگ با استفاده از قالبهای برشی، خمشی، کشش عمیق و Spinning میباشد. طراحی قالبهای مذبور با استفاده از جدیدترین نرم افزارهای طراحی و نقشه کشی مانند Autocad, SolidWork, Catia توسط طراحان ورزیده انجام می پذیرد. ساخت قطعات و مونتاژ نهایی مجموعه های لاینرهای حرارتی و انواع محفظه های احتراق موتورهای هوایی و زمینی با بالاترین دقت و تلرانس های ابعادی در حداقل زمان در شرکت فن محوران پرتو انجام پذیر میباشد.