پنج شنبه, 08 خرداد 1399

کلیه انواع ابزار های برقو و قلاویز خاص از جنس HSSکبالت دار عملیات حرارتی شده در دمای ۱۲۸۰ درجه سانتیگراد دارای سختی 64HRCمی باشند که در نهایت در کلاس دقت بالا سنگ زنی شده اند. لازم بذکر است در قطر های بزگتر از ۱۲ میلیمتر امکان ساخت ابزار های دارای سختی متفاوت وجود دارد که مانع از شکستن ایزار در اثر خطای دست می گردد.