پنج شنبه, 08 خرداد 1399

کلیه انواع ابزار های هابینگ خاص از جنس HSSکبالت دار عملیات حرارتی شده در دمای ۱۲۸۰ درجه سانتیگراد دارای سختی 64HRCمی باشند که در نهایت در کلاس دقت بالا سنگ زنی شده اند.

انواع هاب های قابل تولید توسط این شرکت عبارتند از:

Relief ground, DIN 58411

Relief ground, DIN 8002A

Relief ground, DIN 8002C

همچنین این شرکت قابلیت تولید انواع هاب برای ماسینکاری Compressor Screw Rotorرا دارا می باشد.

قابل توجه اینکه با همکاری یکی از شرکت های دانش بنیان داخلی مراحل آزمایشی پوشش دهی TiAlN  برروی ابزار های ساخت این شرکت در حال انجام می باشد.