پنج شنبه, 08 خرداد 1399

کلیه انواع ابزار های شیپینگ خاص از جنس HSSکبالت دار عملیات حرارتی شده در دمای ۱۲۸۰ درجه سانتیگراد دارای سختی 64HRCمی باشند که در نهایت در کلاس دقت بالا سنگ زنی شده اند.

انواع ابزار های شیپینگ قابل تولید توسط این شرکت عبارتند از:

Shaper cutter types

 • Disc-type
 • Deep counterbore-type
 • Shank-type
 • Sykes/Herringbone sets

Dimensions

 • Module min./max. 0.5 - 10.0 mm
 • Max. diameter 150 mm
 • Other dimensions on request

Standard bore diameters

 • 31.745 mm
 • 44.450 mm
 • 70.000 mm
 • Other bore diameters on request

Taper shanks

 • MK K 2
 • MK K 3
 • MK K 4

Standard profiles

 • DIN 3972 - BP I
 • DIN 3972 - BP II
 • DIN 3972 - BP III
 • DIN 3972 - BP IV
 • DIN 5480
 • BS 2062
 • ASA B5.15-1950
 • ANSI B92.1-1970

 

قابل توجه اینکه با همکاری یکی از شرکت های دانش بنیان داخلی مراحل آزمایشی پوشش دهی TiAlN  برروی ابزار های ساخت این شرکت در حال انجام می باشد.