پنج شنبه, 25 مهر 1398

 

 

این شرکت با توجه به امکانات موجود خود توانسته برخی از ابزار های خاص که تاکنون در کشور تولید نمی گشته تولید و عرضه نماید.

ابزار هابینگ چرخدنده

ابراز شیپینگ چرخدنده

برقو و قلاویز

در خصوص سفارش هر یک از ابزار های ماشین کاری لازم است ابتدا فرم سفارش توسط مشتری پر گردد و سپس کلیه نقشه ها  و مدارک فنی مربوطه با ادرس شرکت E-mailو یا به تلگرام شرکت ارسال گردد.