پنج شنبه, 08 خرداد 1399
  • طراحی و ساخت انواع honneycomb با ورق های استیل و سوپر آلیاژها
  • ساخت قالبهای فرم دهی قطعات honneycomb
  • ساخت فیکسچرهای جوش و مونتاژ honneycomb در تمامی ابعاد
  • spot welding قطعات honneycomb با سایر قطعات ورقکاری و ماشین کاری شده