ساخت و تولید قطعات و ماشین آلات مخصوص

محصولات قطعات و ماشین آلات مخصوص صنعتی

ابزار آلات صنعتی (1)

ماشین آلات صنعتی

سایر قطعات و مجموعه ها

خطوط تولید پرسکاری

چرخ دنده و جعبه دنده (1)

انواع میترینگ پمپ (1)

حوزه کسب و کار فن محوران پرتو چیست ؟

ساخت قطعات Lock Twist (مپنا)

ساخت قطعات Lock Twist (مپنا)

طراحی و ساخت دستگاههای ساکشن ( صا ایران)

طراحی و ساخت دستگاههای ساکشن ( صا ایران)